Puisi Tegalan

P r a s a s t i

M.Hadi Utomo)

 

Nang kéné,nang bumi dèsa Guci

wis tak pendhem siji prasasti

aranku sing tak ukir nang watu lintang

arané kowen sing tansah tak undang-undang

nganti dadi kemlandhang – moni saben ngimpi

 

Nang kéné,nang bumi dèsa Guci

bumi sing tansah teles

èsuk-èsuk wis adus grimis

bocah-bocah sang payungan godhong tales

tetawa jagung bakar

ana mbok tuwa ngiyub nang èmpèr kios

tetawa wortel karo godhong slada

 

Nang kéné, luhé kowen tau nètès nang gigir

kowen sing lèndhotan pedhut

sing ngawé-awé méga

nyawang umur sing semingkir alon-alon

karo ninggali pitakon

sing ora bakal tak jawab

embuh,embuh,embuh

 

Nang kéné, nang bumi dèsa Guci

ana prasasti sing wis tak pendhem

aranku

arané kowen

lebur dadi lemi

kèntir nang kali

 

(26 Januari 1998)

 

 

Nota Bene.

M.Hadi Utomo

 

(Catatan Pendek untuk L)

Ajuren bengimu sing peteng kaya langes

Ajuren dadi siji karo impènmu

Nganti pecahé  srengéngé èsuk

Aja dirèwès, mbuh ana lindhu mbuh angin lisus

Aja dirèwès , aja

Kowen lalia nang kéné, lalia nang bantalku

Nang angin sing lagi nembang

Tetembangan wengi

Karo  nyikep puisi

 

Sang Waktu

M.Hadi Utomo

 

Ngadega terus nang kono – aja mingser

Apa maning nglangkahi

ayang-ayangku

Ngadega terus nang kono – aja nganti

ora ngonangi

ana malingumur sing lagi mindhak-mindhik

arep nylius alon-alon

(akh….jebulé, sang waktu pancèn ora gelem krungu)

 

 

Surat  (1)

M.Hadi Utomo

 

dina-dina sing balapan olihé padha nyuwèk tanggalan nganti kedawan-dawan olihé aku ngrasakna dhèwèkan sepi nglangut nang lelakon kiyé – sawetara kowen ndèyan lagi molak-malik tut salembar album lawas sajeroné ayang-ayang sing samar kowen weruh potreté dhèwèk lagi kawur kanginan nglayang ngawang-awang nang jèjèré pedhut lan mega – kowen karo aku sing tau mlaku pédhangan nang sikilé langit tapi saiki kowen karo aku persasat manjing maring kitiran waktu nganti ora bisa ogèt – malah sangsaya adoh mlesat jasad-jasadé wong loro dibanting nang jurang sepi nganti suwiwiné aku lan suwiwiné kowen padha sèngklèh lan tatu sing mangap amba krasa perih ngglèthak nang kéné nang jeroné jagad sing peteng griyeng – rokhé aku karo rokhé kowen manglih kaya lebu sing nèmpèl nang gegodhongan… O, Gusti..

 

 

Surat (2)

M.Hadi Utomo

 

Kowen arep ngentèni apa maning,manisku,sawetara langit sangsaya kèrem sangsaya kèrem , dalan setapak galengan sawah wis sepi nyenyet, sandhékala wis teka bengi wis mudhun,kowen arep ngentèni apa maning,manisku,nglangkaha gagiyan dibèrèsi koper-kopermu,kowen ora susah crèwèd takon werna-werna, aku karo kowen arep maring endi maning , embuh, sebab aku karo kowen pancèn ora tau duwé umah….O, Gusti…Gusti…

Iklan

About ccvcku

Hadi Utomo,Lahir di Kecamatan Subah ( Kabupaten Batang - Pekalongan) 26 Januari 1939. Sekolah Rakyat dibeberapa tempat,kemudian tamat SMP Negeri Brebes th.1954 dan SMA Bag.B/Negeri di Pekalongan yh.1958. Sempat kuliah di PTP (Perguruan Tinggi Publisistik) di Jakarta th.1960 selama beberapa tahun namun tidak tamat. Bekerja di pelbagai perusahan di Jakarta sampai tahun 1970.Kemudian pindah ke Palimanan (Kab.Cirebon) sebagai petani sampai tahun 1980. Tahun 1980 berpindah ke Tegal berganti profesi dibidang radio siaran swasta sampai sekarang. Sejak di SMA gemar menulis cerpen,puisi dan artikel.Tulisan-tulisannya banyak dimuat dimajalah dan surat kabar a.l.Kisah,Sastra,Horison,Merdeka,Abadi,Berita Minggu,Duta Masyarakat dll). Salah satu cerpennya dimuat di Kumpulan Cerpen Indonesia III (Gramedia ed.Setyagraha Hoerip,1986.Sampai sekarang masih giat menulis dibeberapa media lokal dan mengelola program radio sambil sesekali membuat jingle iklan dan lagu-lagu daerah Tegal. Motto Hidup : Berguna Sampai Tua

Posted on November 7, 2008, in Gurat (Puisi Tegalan) and tagged . Bookmark the permalink. 3 Komentar.

 1. Nuwun sewu pak Hadi. Perkenankan saya numpang nitip salah satu tulisan saya. Kalau tidak berkenan mohon dimaafkan pak

  “Tuku jagung nang wong ider
  Tuku sate nang warung ttirus
  Aja bingung aja keder
  Digawe sante aja terlalu serius”

  **************************
  * Balada kang Drakup *
  * Episode: miss communication *
  **************************

  Wektu kuwe awan-awan dina ahad pahing, kira-kira jam sangaan (9), kang Drakup lagi nangkring nang wuwungan umah, karo nganggo kacamata riben, kacamata ireng, kaya jaran lumping. Kacamatane gede, sampe nyaris bae nutupi raine kang Drakup. “Senajan nyong ora nggo topi, tapi pendelenganku adem temen…” kang Drakup mbathin nang jeroneng atine. Tapi ya pancen srengengene rada-rada njemberet, penther tur panas. Sampe-sampe sirahe kang Drakup sing gundul plontos katon kileng-kileng mencorong kaya kaca sing kena soroteng srengenge.

  Nang ngisor kana, ujug-ujug ana suara lawang di bukak daning wong liyan. “kriyeeee…..t”, kira-kira kayakuwe monine. Ora suwe, krungu ana suara wong wadon nyeluk kang Drakup.
  “Kang Drkup…, Kang Drakup….., rika nang ngendi kang..?”. Jebulane sing mbuka lawang tur celuk-celuk mau kae Yu Srinthil bojone kang Drakup.

  “Niku Yu Srinthil apa ya…?”. Kang Drakup nyauti maring wong sing aruh-aruh mau sakang nduwur wuwung.
  “Iya kang…, lha rika sih nang ngendi kang…?, koh ana suarane nanging oranana jogroge..?. Apa sampeyan wis dadi memedi apa ya..?” Ujare Yu Srinthil nyemauri.
  “Hush…, aja kaya kuwe Yu. Kiye nyong lagi nang nduwuran wuwungan umah. Lagi ndandani gendeng sing pada bocor….”.
  “O…, lha rika baen sing salah kang. Wong mau esuk sadurunge nyong mangkat nang kelurahan sampeyan ora matur disik”.
  “Ya mau esuk nalika sampeyan mangkat nyong tesih ngleker turu. Muganeng aja kesuken nek mangkat Yu…”.

  Ora suwe, Yu Srinthil sing wis ana nang jeroning umah terus jujug jagong nang meja komputer arep nyetel komputer. Nanging yu Srinthil madan kecewa, amergane komputere ora bisa di nggo, ora bisa di-Start. Sateruse yu Srinthil bengok-bengok gemboran sekang jeroneng umah, nyeluk-nyeluk kang Drakup sing lagi nang duwureng gendeng umah.
  “Kang….!!!, kang….!!!!!, kiye kepriben sih….Komputere koh mati…..??!!!!!!”. Kaya kuwe ujare yu Srinthil.
  Ora suwe, sekang duwuran gendeng kang Drakup mangsuli.
  “Rika kepriben sih Yu….?, nek komputere urip ya mengko mlayu-mlayu”.
  “Ora kaya kuwe kang maksude inyong. Komputere ora bisa ‘dinyalakena’. Ora bisa dijalanna”
  “Haduh biyung….., bojone nyong wis nekat jebulane. Yu.., kyeh.., istighfar ya Yu.., komputere aja dinyalakena. Mengko umahe dewek kobongan. Mengko genine ngobong umah. Aja di nyalakena yu…, poma rong poma .., aja dinyalakena”. Kang Drakup karo ngelus-ngelus gundule bengok-bengok saking duwuran gendeng, karo sirahe thongal-thongol marang mengisor gendeng. Maksude arep ndeleng kahanane jeroneng umah. Nang pikirane kang Drakup, yu Srinthil lagi njukut bensin karo korek arep mbakar [nyalakena] komputer.
  “Sing arep ngobong umah tuli sapa kang..?. Kiye komputere ora bisa jalan. ora bisa di nggo” Yu srinthil mbaleni mangsuli omongane kang Drakup.
  “Komputer kuwi ora nduwe sikil Yu, dadine ya blih bisa jalan atawane mlaku. Tur ya ora bisa di nggo, sing di nggo ya klambi lan kathok atawane sarung…”.

  Yu srinthil mbanjur jujug mlaku ngucluk maring dapur karo cincing-cincing jarike. Pas anjog maring dapur, langsung njikot garan/gagang pacul sing nggletak nang meja. Trus mlayu metu maring jaba. “Kang…, dadi wong lanang koh ora bisa ngerteni wong wadon ya rika..??!!!. Kyeh tampanana hadiyah istimewa sekang bojomu..”. Banjur yu Srinthil mbrengkolang kang Drakup sing esih nangkring nang wuwungan gendeng. Glothak……., “Aduh biyung…!!!!!! Gundulku…..!!!!!!!!! Tulung…tulung……”. Kang Drakup gemboran njaluk tulung nang duwur gendeng karo nyekeli sirahe sing gundul tur benjol merga di brengkolang gagang pacul daning yu Srinthil, bojone deweke.

  TAMAT

  • Drakup apa Dro’up ? Soale aran Dro’up kuwe wis terkenal kanggo njuluki Tukang2 Becak awit tahun 80-an . Waktu kuwe Lagu Tegalan Man Dro’up sing ditembangna daning NAJIB (Balapulang, saiki mukim nang Jakarta) terkenal nemen. Matur nuwun wis gelem nggabung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: